Prioritering af ansøgere

I Odense har Boligorganisationerne i samarbejde med Odense Kommune valgt at prioritere ansøgere til boliger i fire kategorier. Denne prioritering sker for at tilgodese studerende med det største behov for bolig ved studiestart. Ansøgere bliver derfor prioriteret på ventelisten som herunder:

A.    Interne ansøgere
 • Ansøgere der bor i en af de boliger, der er på denne side og har boet i den i mere end 6 måneder kan blive intern ansøger.
 • Du må ikke have opsagt din nuværende bolig.
 • Du kan læse mere her.
B.    Ansøgere med specielle vilkår
 • Ansøgere der har specielle dokumenterbare behov, der kræver en speciel bolig - læs mere her inden du kontakter os, da der er strikse krav til at blive placeret i denne kategori.
 • Ved det første nej til et tilbud bliver du nedprioriteret fra gruppe B til D og man kan ikke genvinde retten til gruppe B herefter.
   
C.    Ansøgere der søger alt med Tag-over-hovedet garanti (gældende studiestart forårssemester 2018)
 • Gruppen er aktiv fra 1. december 2017
 • Ansøgere der senest 1. december2017 søger alle boliger i Odense med en maksimumhusleje på minimum 2.800,- eksklusiv forbrug.
  • Hvis man bliver optaget senere end den 1. december 2017 skal man kunne dokumentere dette og ens ansøgning skal være oprettet senest en uge efter ens optagelse for at kunne komme i C gruppen.
 • Der skal være flueben i "søg alt" under "min konto".
 • Du/I bor ikke i Odense Kommune.
 • Din/Jeres studiestart er forårssemesteret 2018 dog senest 31. marts 2018.
 • Ønsket indflytningsdato skal stå til 1. februar 2018 eller tidligere.
 • Ønsker tilbud fra dato skal stå til 1. december 2017 eller tidligere.
 • Du/I må ikke have sagt nej til et tilbud, undladt at besvare et tilbud eller afslået en lejekontrakt. Ved et nej ændres din/jeres placering til gruppe D.
 • Du/I kan maksimalt have 2 tilbud liggende, hvor svarfristen ikke er overskredet endnu.
 • Læs venligst de specielle regler for tilbud og tag-over-hovedet garanti her.
D.    Ansøgere der søger specifikke boliger
 • Ansøgere, der søger specifikke boliger.
 • Ansøgere, der ikke falder i en af de tre ovenstående kategorier.
Vi har ingen mulighed for at flytte dig højere op på ventelisten selvom du mener at du har mere brug for en bolig end andre. Eneste undtagelse er, hvis du kan dokumentere, at din ansøgning hører under kategori B.