Har du fået besked om optagelse senere end d. 28. juli?

21-07-2021
Hvis du har fået besked om optagelse senere end d. 28. juli, så har du stadig mulighed for at komme i gruppe C. 

For at kunne gøre brug af denne service, skal du have sat hak i 'søg alt' på hjemmesiden og sende dokumentation om sent optage, hvor dato for modtagelsen er angivet. Du skal sende denne dokumentation til info@studiebolig-odense.dk. Husk at oplyse ansøgningsnummer!

Du kan læse mere om gruppe C og Tag-Over-Hovedet garantien inde under menupunktet 'informationer'.